<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Programlar

htcacheclean - Disk arabelleğini temizler

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

htcacheclean, mod_cache_disk deposunun boyutlarını belli sınırlar içinde veya kullanımdaki dosya düğümlerinin sınırları içinde tutmak için kullanılır. Bu araç ya elle ya da bir artalan süreci olarak çalıştırılır. Artalan süreci olarak çalıştırıldığında, silinecek arabellek içeriğini tespit etmek için arabellek dizinlerine belli aralıklarla bakmak dışında uykuda olur. Artalan sürecini temiz olarak durdurmak için TERM veya INT sinyali göndermeniz yeterlidir. Elle çalıştırıldığında, silinecek arabellek içeriğini tespit etmek için arabellek dizinlerine bir kereliğine bakar. Bir veya daha fazla URL belirtilmesi durumunda arabellekte olanlar arabellekten silinir.

Support Apache!

Ayrıca bakınız:

top

Kullanım

htcacheclean [ -D ] [ -v ] [ -t ] [ -r ] [ -n ] [ -Rboyut ] -pyol [ -lsınır | -Llimit ]

htcacheclean [ -n ] [ -t ] [ -i ] [ -Ppiddosyası ] [ -Rboyut ] -dsüre -pyol [ -lsınır | -Llimit ]

htcacheclean [ -v ] [ -Rboyut ] -pyol [ -a ] [ -A ]

htcacheclean [ -D ] [ -v ] [ -t ] [ -Rboyut ] -pyol url

top

Seçenekler

-d süre
Artalanda çalışarak süre dakikada bir arabelleği temizler. Bu seçenek -D, -v ve -r seçenekleri ile birlikte kullanılamaz. Artalan sürecini temiz olarak sonlandırmak için SIGTERM veya SIGINT göndermek yeterlidir.
-D
Kuru kuruya çalışıp, hiçbir şeyi silmez. -d seçeneği ile birlikte kullanılamaz. Kuru çalıştırma sırasında -t seçeneği ile dizinler silinmek istenirse, statlarda silinmiş görünen dosya düğümleri silinmiş dizinler olarak hesaba katılmaz ve tahmini olarak imlenir.
-v
Çıktı daha ayrıntılı olur. -d seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-r
İyice temizlik yapılır. Bunun için Apache HTTP sunucusunun çalışmadığı varsayılır (aksi takdirde arabellek içeriği bozulabilir). -t seçeneğinin de uygulanmasını sağlar. -d seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-n
Nazik olur. Diğer süreçlerin yararına daha yavaş çalışır. (a) disk G/Ç işlemlerinde gecikmeler olursa ve (b) çekirdek bu arada başka bir süreci öne çekmişse htcacheclean uyumayı tercih edecektir.
-t
Tüm boş dizinleri siler. Öntanımlı olarak, sadece arabellek dosyaları silinirse de bazı yapılandırmalarda büyük miktarda dizin oluşturulması bu seçeneğin kullanılmasını gerektirebilir. Yapılandırmanız çok sayıda dizin gerektiriyorsa ve dosya düğümlerinin veya dosya ayırma tablolarının tükenmesi sözkonusu ise bu seçeneğin kullanılması önerilir.
-p yol
yol, disk arabelleğinin kök dizini olarak belirtilir. CacheRoot yönergesinde belirtilen dizin olmalıdır.
-Ppiddosyası
Artalan süreci olarak çalışmada süreç kimliğinin yazılacağı dosyanın adını belirtmek için kullanılır.
-Rboyut
Disk bloklarının boyunu denkleştirmek için yuvarlanacak üst boyutu belirtmekte kullanılır. Arabellek bölümünün blok boyutunu belirler.
-l sınır
sınır, disk arabelleğinin toplam boyutu olarak belirtilir. Değerin öntanımlı olarak bayt cinsinden belirtileceği varsayılır. Değerin sonuna kilobayt için K, megabayt M, bayt için B harfi konulabilir.
-Llimit
Disk arabellek dosyası düğümü toplamının sınırını belirlemekte kullanılır.
-i
Akıllı olup sadece disk arabelleği değiştiği zaman çalışır. Bu seçenek -d seçeneği ile birlikte belirtilmek zorundadır.
-a
O an arabellekte saklanmakta olan URL'leri listeler. Birden fazla aynı URL varsa yalnız biri listelenir.
-A
O an arabellekte saklanmakta olan URL'leri öznitelikleri ile listeler. Öznitelikler şu sırayla verilir: url, header size, body size, status, entity version, date, expiry, request time, response time, body present, head request
top

Belli bir URL'nin silinmesi

htcacheclean tarafından aktarılan URL'ler arabellekten silinir. Bir URL birden fazla mevcutsa hepsi silinir.

Ters vekilli bir URL silinmişse, etkin URL Host başlığı port, yol ve sorgu ile oluşturulur. Bir sorgu dizgesi olsun olmasın, URL içinde '?' daima açıkça belirtilmelidir. Örneğin, localhost sunucusundaki / yolu silinmek istenirse silinecek URL http://localhost:80/? olurdu.

top

Arabellekteki URL'lerin listelenmesi

htcacheclean'e -a veya -A seçeneğinin aktarılmasıyla, arabellekteki URL'ler bulundukça her satıra bir URL gelecek biçemde listelenir. -A seçeneği URL'nin ardından arabellek içeriğini tamamını şu sırayla dökümler:

url
Öğenin URL'si.
header size
Bayt cinsinden başlık uzunluğu.
body size
Bayt cinsinden gövde uzunluğu.
status
Arabellekteki yanıtın durumu.
entity version
Öğenin silinmeksizin kaç kere doğrulandığı.
date
Yanıt tarihi.
expiry
Yanıtın zaman aşımı tarihi.
request time
İsteğin başlama zamanı.
response time
İsteğin bitiş zamanı.
body present
0 ise istekle birlikte gövde saklanmaz, 1 ise saklanır.
head request
1 ise, öğe, gövde olmaksızın arabellekli bir HEAD isteği içerir, 0 ise içermez.
top

Çıkış Durumu

htcacheclean, tüm işlemler başarıyla yerine getirildiğinde 0, aksi takdirde 1 döndürür. Bir URL belirtildiğinde, bu URL arablleklenmi ve silinmişse 0, aksi takdirde 2 döndürür. URL'nin silinmesi sırasında bir hata oluşursa 1 döndürür.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.