<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache Modülü mod_log_forensic

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  tr 

Açıklama:Sunucuya yapılan isteklerin adli günlük kayıtlarının tutulması
Durum:Eklenti
Modül Betimleyici:log_forensic_module
Kaynak Dosyası:mod_log_forensic.c
Uyumluluk:2.1 sürümünden beri mod_unique_id gerekmemektedir.

Özet

Bu modül istemci isteklerinin adli günlük kayıtlarının tutulmasını sağlar. Günlük kaydı bir istek işlenmeden önce ve sonra olmak üzere iki kere yapılır, böylece günlükte her istek için iki girdi bulunur. Adli günlükleyici çok sıkı kurallara tabidir, yani:

Dağıtımın support dizininde bulunan check_forensic betiği adli günlük dosyalarının değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.

Support Apache!

Konular

Yönergeler

Bugfix checklist

Ayrıca bakınız:

top

Adli Günlük Biçemi

Her istek günlüğe iki defa kaydedilir. İlki, işlemin başlangıcında (yani, başlıklar alındıktan hemen sonra), ikincisi ise istek işlem gördükten sonra normal günlüklemenin yapıldığı sırada yapılır.

Her isteği betimlemek için eşsiz bir istek kimliği atanır. Bu adli kimliğin normal günlüğe de yazılması istenirse bu %{forensic-id}n biçem dizgesi ile yapılabilir. mod_unique_id kullanılıyorsa, onun ürettiği kimlik kullanılır.

İlk satır günlüğe, adli kimliği, istek satırını ve alınan tüm başlıkları boru karakterleri (|) ile ayrılmış olarak kaydeder. Aşağıda bir örneğe yer verilmiştir (hepsi bir satırdadır):

+yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA|GET /manual/de/images/down.gif HTTP/1.1|Host:localhost%3a8080|User-Agent:Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv%3a1.6) Gecko/20040216 Firefox/0.8|Accept:image/png, etc...

Başlangıçtaki artı imi bu günlük satırının istekle ilgili ilk günlük kaydı olduğunu belirtir. İkinci satırda bunun yerini bir eksi imi alır:

-yQtJf8CoAB4AAFNXBIEAAAAA

check_forensic betiği komut satırı argümanı olarak günlük dosyasının ismini alır. Bu +/- kimlik çiftlerine bakarak tamamlanmamış istekler varsa bunlar hakkında uyarır.

top

Güvenlik Kaygıları

Günlük dosyarının kaydedildiği dizine sunucuyu başlatan kullanıcı dışında diğer kullanıcılar tarafından yazılabiliyor olması halinde güvenliğinizden nasıl feragat etmiş olacağınız güvenlik ipuçları belgesinde açıklanmıştır.

Günlük dosyaları, Authorization: başlıklarının (parola içerebilen) içerikleri gibi hassas veriler içerebileceğinden bunların sunucuyu başlatan kullanıcıdan başkası tarafından okunamaması sağlanmış olmalıdır.

top

ForensicLog Yönergesi

Açıklama:Adli günlük için dosya ismini belirler.
Sözdizimi:ForensicLog dosya-adı|borulu-süreç
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak
Durum:Eklenti
Modül:mod_log_forensic

ForensicLog yönergesi adli inceleme için sunucuya yapılan istekleri günlüğe kaydetmekte kullanılır. Her günlük girdisine, normal CustomLog yönergesinde kullanılarak istekle ilişkilendirilebilen eşsiz bir kimlik atanır. mod_log_forensic modülü, aktarım günlüğünün biçem dizgesinde %{forensic-id}n şeklinde kullanılmak üzere forensic-id adı verilen bir dizgecik oluşturur.

Günlüğün yazılacağı yeri belirleyen argüman şu iki değerden birini alabilir:

dosya-adı
ServerRoot yönergesinin değerine göreli bir dosya ismi.
borulu-süreç
"|" boru karakteri ile öncelenmiş olarak günlük bilgisini standart girdisinden kabul edecek sürecin ismi (veya komut satırı). Program adının ServerRoot yönergesinin değerine göre belirtildiği varsayılır.

Güvenlik:

Bir borulu süreç kullanılmışsa, süreç httpd’yi başlatan kullanıcı tarafından başlatılacaktır. Sunucu root tarafından başlatılıyorsa bu root olacaktır; bu bakımdan günlük kaydını alacak programın güvenilir olması veya daha az yetkili bir kullanıcıya geçiş yapması önemlidir.

Bilginize

Dosya yolunu belirtirken tersbölü çizgisi kullanılan Unix dışı platformlarda bile yapılandırma dosyasında bu amaçla normal bölü çizgilerini kullanmaya özen gösterilmelidir.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.